Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Celem projektu edukacyjnego  „Kto sztuka nie błądzi”, w którym uczestniczyły nasze wychowanki w miesiącu wrześniu, było przybliżenie świata sztuki, rozumianej jako sposób na wyrażenie siebie.


W ramach tego projektu prowadzono  trzy rodzaje zajęć – teoretyczne zakładające aktywne słuchanie i dialog, warsztaty plastyczne – z użyciem fotografii, grafiki i animacji oraz zadania projektowe – zachęcające do korzystania z książek pełnych reprodukcji i opisów.  Uczestnictwo w warsztatach miało uświadomić, że bunt i rodząca się po nim akceptacja jest częścią człowieczeństwa, a samorealizacja jest możliwa za pomocą rozmaitych przejawów twórczości.
5 października 2017 r. projekt zakończyłyśmy wykonaniem muralu na ścianie Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie, wykorzystując przygotowane przez nas wcześniej grafiki....
Dziś murale bywają sposobem na ukrycie szarych ścian kamienic, budynków i bloków. Stanowią podobnie jak graffiti przejaw street artu - są dziełami sztuki.