Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„Siebie NIE truję - innych uświadamiam i szanuję”
W dniu 22.10.2019 roku w naszym ośrodku odbył się event sportowo-edukacyjny dla wychowanków z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z terenu garnizonu mazowieckiego. Event to jeden z elementów projektu pn. „Siebie NIE truję - innych uświadamiam i szanuję”, realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym ”Kukułka” z Wierzbicy.


Promowanie właściwych postaw społecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie wolnego od nałogów, zdrowego stylu życia oraz zmotywowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich umiejętności sportowych to są właśnie cele tego dużego przedsięwzięcia.
W evencie udział wzięło 16 drużyn trzyosobowych z poszczególnych MOW/MOS. Opiekę nad nimi sprawowali wychowawcy ośrodków wraz z policjantami ds. profilaktyki społecznej z terenu garnizonu mazowieckiego.
Pierwsza część spotkania czyli zawody sportowo-edukacyjne odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Konkurencje sprawdzały sprawność fizyczną, także wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak również bezpieczeństwa, uzależnień.
Druga część spotkania odbyła się w naszej placówce. Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób: m.in. Zastępca Naczelnika Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza, Starosta Radomski Waldemar Trelka, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Marzena Błaszczyk- Hajduk, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy Izabela Stępień, Konsultant w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Małgorzata Kowalczyk oraz ks. Dr Dariusz Frydrych.
Po oficjalnym powitaniu gości nasze wychowanki zaprezentowały występ artystyczny.
Ostatecznie Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu zdobyli: I miejsce - Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze, II miejsce - Zespół Placówek w Gołotczyźnie, III miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy. Wręczono puchary i nagrody. Pozostali uczestnicy za udział otrzymali medale oraz dyplomy okolicznościowe. Specjalne podziękowania i medal za pomoc w organizacji eventu otrzymała również Pani Dyrektor Agnieszka Ankurowska.
Ostatnia część spotkania, integracyjna odbyła się przy grillu na terenie rekreacyjnym naszego ośrodka, przy dźwiękach gitary wszyscy uczestnicy chętnie śpiewali i dzielili się wrażeniami z tego spotkania.