• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Główna

Jubileusz 5 - lecia MOW

Nawet najmniejsze sukcesy trzeba odnotowywać. Nawet najmniejsze sukcesy trzeba celebrować, a co w sytuacji kiedy sukces jest wielki? Wtedy potrzebne jest prawdziwe święto. Dlatego 19 grudnia 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, miało miejsce uroczyste podsumowanie pięciu lat działalności placówki. Jubileusz był połączony z jasełkami i wieczerzą wigilijną, gdzie przy suto zastawionym stole zasiedli dostojni goście m. in. z Radomia, Puław i Wierzbicy.


    Uroczyste obchody pięciolecia placówki rozpoczęto niezwykłą podróżą w czasie, kiedy to w 1961 roku kierownictwo cementowni „Przyjaźń” utworzyło Zasadniczą Szkołę Zawodową o dwóch kierunkach nauczania: mechanicznym i elektrycznym. Profile kształcenia przez lata się zmieniały, jednak od zawsze przyświecał szkole jeden cel, by kształcić ludzi młodych, którzy będą potrafili funkcjonować w społeczeństwie. Ten wysiłek i trud włożony w wychowanie i nauczanie młodzieży podkreślał jeden z wieloletnich pedagogów szkoły w Wierzbicy.

Swoimi refleksjami na temat działalności obecnej placówki podzielił się także Wicestarosta Powiatu Radomskiego p. Leszek Margas. Podkreślał ogrom pracy w rozwój szkoły i poświęcenie obecnej Pani Dyrektor Magdaleny Orczykowskiej, na ręce której gratulacje prężnie działającego ośrodka odnoszącego sukcesy wychowawcze i dydaktyczne, złożyli również Wójt Gminy Wierzbica p. Zdzisław Dulias, sekretarz p. Renata Leśniewska, proboszcz ks. kan. Jan Chodelski, wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej ks. Dariusz Frydrych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Halina Janiszek – Stajniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbicy p. Aneta Mazur wraz z Wicedyrektorami p. Edytą Sodel i p. Tomaszem Jarzembińskim, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Izabela Stępień, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Sławomir Kucharczyk, kierownik Posterunku Policji p. Paweł Utkowski oraz Dyrektor MOW-u w Puławach p. Marek Kawalec.
  

    Pani Dyrektor podziękowała za wiele ciepłych słów uznania. Podkreśliła, że efekty tak dobrze funkcjonującego ośrodka nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie organu prowadzącego, przychylność władz lokalnych i współpraca placówek dydaktycznych oraz zaangażowanych i oddanych pracowników MOW .

Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć wychowanek, a ściany szkoły zdobiły dyplomy i puchary zdobyte w minionych latach przez uczennice na konkursach i zawodach. Imponujące dla gości okazały się występy utalentowanych dziewczyn, które wcieliły się w role diabłów, aniołów podczas awangardowych jasełek, kończących część artystyczną uroczystości. W dalszej kolejności jubileuszu ksiądz proboszcz Jan Chodelski poświęcił opłatki będące okazją do składania życzeń na zbliżające się święta i kolejny rok kalendarzowy. Wsparta modlitwą, cała społeczność ośrodka, zasiadła do wigilijnego stołu i wspólnie po wieczerzy kolędowała do późnych godzin wieczornych.

    Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy i wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o placówce w tych wyjątkowych chwilach. Mamy świadomość, że dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, a nasza szkoła jest właśnie takim miejscem. To w niej kształcone są prawdziwe wartości życiowe, których tak bardzo potrzebują nasze wychowanki.

 177074