• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

02

Cze
Pracownicy MOW Wierzbica

 

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy:


-DYREKTOR
mgr Magdalena Gębczyk

-WICEDYREKTOR
mgr Łukasz Rusinowski

-PEDAGOG
mgr Monika Kufel - Maleta

-PSYCHOLOG

-WYCHOWAWCY
mgr Agnieszka Ankurowska
mgr Anna Rusek
mgr Martyna Jamka
mgr Robert Jankowski
mgr Dariusz Jędrzejczak
mgr Magdalena Jędrzejczak
mgr Michał Komar
mgr Marta Lis
mgr Małgorzata Małek
mgr Anna Prus - Chwastek
mgr Angelika Stanik
mgr Helena Solecka
mgr Grażyna Syta

-NAUCZYCIELE
Język polski - mgr Łukasz Rusinowski
Język angielski - mgr Izabela Wójcik
Język niemiecki - mgr Izabela Gorazińska - Kasiak
Historia - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Matematyka - mgr Paweł Pękala
Fizyka - mgr Arleta Łyżwa
Geografia - mgr Teresa Stępień
Biologia - mgr Anna Budzyńska
Chemia - mgr Bożena Pietras
Doradztwo zawodowe - mgr Teresa Stępień
Informatyka - mgr Paweł Pękala
Podstawy przedsiębiorczości - mgr Teresa Stępień
Język angielski zawodowy - mgr Izabela Wójcik
Podstawy fryzjerstwa - mgr Łukasz Rusinowski
Techniki fryzjerskie - mgr Łukasz Rusinowski
Pracownia wykonania i stylizacji fryzur - mgr Katarzyna Łagowska
Zarządzanie salonem fryzjerskim - mgr Katarzyna Łagowska
Religia - ks. Krzysztof Bochniak
Zajęcia artystyczne - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Monika Kufel - Maleta
Bibliotekarz - mgr Bożena Pietras

 

Pracownicy administracji:

-KSIĘGOWA
mgr Patrycja Kowalczyk

-SEKRETARZ OŚRODKA
mgr Justyna Fajdek

-POMOC ADMINISTRACYJNA
mgr Dominika Piatek

 

Pracownicy obsługi:

-KIEROWCA


-KONSERWATOR
Wojciech Foltyn

-WOŹNA
Bożena Wiśnios

Do pobrania:177074