• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Projekty i kampanie

ZDROWE PIERSI SĄ OK!

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Cele główne programu to:
• Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie;
• Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowie piersi wśród uczniów oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

Adresaci programu:
•uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ( klasy II)
•rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów
• kadra pedagogiczna

Treści programu obejmują :
• pojęcie raka piersi
• podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
• budowa piersi oraz fazy ich rozwoju
• czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
• rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
• zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
• podstawowe metody wykrywania raka piersi
• zasady prawidłowego samobadania piersi

Program jest realizowany przez p. Monikę Kufel-Maleta i p. Agnieszkę Ankurowską177074