• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

02

Cze
Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Główną ideą kontynuowania współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy jest integrowanie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie rozbudzanie w nich tolerancji i chęci niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz wrażliwości wobec ludzkich ułomności.

02

Cze
Fundacja "Po Drugie"

Nasza placówka nawiązała również współpracę z warszawską fundacją "Po Drugie". Organizacja ta pomaga i wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością. Głównym celem podjętej współpracy jest angażowanie naszych podopiecznych w różnego rodzaju akcje społeczne organizowane przez fundację. Dzięki tej kooperacji mogliśmy wziąć udział w pikniku profilaktycznym, który okazał się dla nas wspaniałą przygodą. Za przygotowanie stoiska pod hasłem "PATRZ, KOMU UFASZ" zdobyliśmy nagrodę główną, czyli rejs katamaranem z kapitanem R. Paszkem. Wychowanki chętnie angażują się w tego typu akcje, więc współpraca z fundacją na pewno będzie owocna i przyczyni się do budowania właściwych postaw społecznych wśród naszych podopiecznych.

Współpraca z fundacją odbywa się pod opieką p. Angeliki Stanik.

02

Cze
Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

„Pasja nadaje sens każdemu życiu i pcha ku spełnieniu…” Nie można uczciwie mówić o wychowaniu, gdy nie zostawia się w nim miejsca na rozwijanie zainteresowań, pasji. Dlatego też nasze wychowanki, dzięki współpracy nawiązanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbicy, wspaniałomyślności dyrektora GOK p. Sławomira Kucharczyka, a także przy nieocenionym wsparciu instruktora p. Tomasza Zakrzewskiego mogą rozwijać swoje talenty wokalne.

Nad współpracą z GOK czuwają opiekunki utworzonego w MOW koła artystyczno – tanecznego: p. Martyna Jamka, p. Aleksandra Skuza, p. Marta Czyż oraz p. Agnieszka Ankurowska.

02

Cze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Współpraca Kowali polega na promowaniu naszego Ośrodka poprzez działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w poza lokalnym środowisku. Takim przedsięwzięciem był wyjazd do Kowali, gdzie wolontariuszki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i poetyckie dla kobiet z „Klubu Babek”.

02

Cze
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa

Niniejsza współpraca polega na kontaktach między wychowankami, nauczycielami, udziale w imprezach sportowych organizowanych na terenie placówki.177074