Nasza myśl przewodnia.

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.  

Jan Paweł II
w UNESCO
(02.06.1980)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Wierzbicy
- Witamy na naszej stronie

 

Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy jest placówką opieki całodobowej. Prowadzona jest tu działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy może przebywać 40 wychowanek w wieku 13-18 lat. Jest to jedyny taki ośrodek w powiecie i jeden z siedmiu w całej Polsce (dla dziewcząt).

Podczas pobytu w Ośrodku podopieczne uczą się norm, zasad współżycia oraz współdziałania, zdobywania umiejętności spędzania czasu wolnego, a także zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

Ośrodek wyposażony jest w  2,3,4-osobowe sypialnie, toalety, kuchnię z jadalnią, siłownię, salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, pracownię fryzjerską, pracownię sprzedawcy, pracownię komputerową, bibliotekę, pokój odwiedzin oraz niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne i socjalne. Placówka dysponuje również busem do transportu wychowanek.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą:
Internat
Gimnazjum Specjalne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do zapoznania się z charakterem i specyfiką naszej placówki, dokonaniami i sukcesami naszych podopiecznych.

DANE KONTAKTOWE

Przekaż 1% na nasz Ośrodek

 

Marcin BiałekDyrektor MOW Wierzbica.

O Wierzbicy Najwcześniejsza wzmianka źródłowa dotycząca właścicieli Wierzbicy pochodzi z roku 1161.

Wśród rycerzy stanowiących orszak książąt Bolesława... >>

Koła zainteresowań Dbamy o rozwój talentów i zainteresowań naszych wychowanek.

Więcej >>

Wolontariat Ludzie, bowiem to anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie[...]".

Stanowimy dość liczną grupę osób, których łączy jeden wspólny cel - skutecznie pomagać.>>

Współpraca Podejmujemy współptracę z placówkami i środowiskiem lokalnym.

Więcej >>

Copyright © 2013 by MOWWierzbica
Layout Copyright © 2007 by GRX.pl
All Rights Reserved.